Kongre Bildirileri kitabının en kısa zamanda yayımlanarak sonuçlarının bilim dünyasına sunulması amacıyla katılımcıların, "Akmed Yayın İlkeleri" (http://www.akmedadalya.com/yayin_tr.php) doğrultusunda hazırladıkları manuskriptleri sempozyum sırasında veya en geç 28 Nisan 2013 tarihine kadar AKMED'e teslim etmeleri gerekmektedir.