Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, öncelikle Antalya ve çevresi olmak üzere tüm Anadolu Akdenizi olarak belirlenen coğrafyanın tarihi, arkeolojisi ve bunlarla ilintili diğer Eskiçağ bilimleriyle ilgili konuların, araştırılması, incelenmesi, korunması ve tanıtılması amacıyla 1996 yılında Vehbi Koç Vakfı bünyesinde kurulmuş özel bir bilim kurumudur.

Enstitü her yıl bölgedeki arkeolojik kazı ve araştırma projelerini desteklemekte, genç araştırmacılara Yüksek Lisans ve Doktora bursları vermekte; ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel etkinlikler düzenlemekte, yayımlar yapmakta; hergün daha da zenginleşen kütüphane ve arşivlerini araştırmacıların yararına sunmaktadır.

Enstitünün bünyesinde yer alan Kaleiçi Müzesi ise özgün mimarisi ve 19. yüzyıl Kaleiçi yaşamından kesitlerin sunulduğu farklı teşhiriyle, Antalya'nın kültür ve turizm hareketlerine bir katkı sağlamaktadır.