İKİNCİ ULUSLARARASI AKDENİZ DÜNYASINDA PARA TARİHİ VE NUMİSMATİK KONGRESİ
5-8 Ocak 2017, Antalya

Kongre Bildirileri kitabının en kısa zamanda yayımlanarak sonuçlarının bilim dünyasına sunulması amacıyla katılımcıların, “Akmed Yayın İlkeleri” (http://www.akmedadalya.com/yayin_tr.php) doğrultusunda hazırladıkları manuskriptleri sempozyum sırasında veya en geç 1 Mart 2017 tarihine kadar AKMED’e teslim etmeleri gerekmektedir.