İKİNCİ ULUSLARARASI AKDENİZ DÜNYASINDA PARA TARİHİ VE NUMİSMATİK KONGRESİ
5-8 Ocak 2017, Antalya

Sunumlar iki ayrı salonda yapılacaktır (Salon A ve B). Bildiri süreleri 20 dakika ile sınırlı olup konferans dili İngilizce’dir. Simultane çeviri yapılmayacaktır.

Konuşmacı hazırlık odası konuşmacının kullanacağı görsel malzemelerin son kontrolü, teslim alma ve iade işlemleri için 4 - 7 Ocak 2017 tarihlerinde 8:30-18:00 saatleri arasında açık olacaktır.