İKİNCİ ULUSLARARASI AKDENİZ DÜNYASINDA PARA TARİHİ VE NUMİSMATİK KONGRESİ
5-8 Ocak 2017, Antalya

1996 yılında Vehbi Koç Vakfı bünyesinde kurulmuş özel bir bilim kurumu olan Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Koç Üniversitesi bünyesinde Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi olarak hizmet vermektedir.

Merkez, Anadolu Akdenizi başta olmak üzere geniş anlamıyla Akdeniz dünyası kültürlerine ilişkin olarak tarih, arkeoloji, antropoloji ve diğer sosyal bilim dalları ile sanat, mimarlık, kültürel miras gibi alanlarda yapılan araştırma, inceleme, belgeleme ile ilgili konuların, araştırılması, incelenmesi, korunması, tanıtılması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Merkez her yıl bölgedeki arkeolojik kazı ve araştırma projelerini desteklemekte, genç araştırmacılara Yüksek Lisans ve Doktora bursları vermekte, ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel etkinlikler düzenlemekte, yayınlar yapmakta ve hergün daha da zenginleşen kütüphane ve arşivlerini araştırmacıların yararına sunmaktadır.

Merkez bünyesinde yer alan Kaleiçi Müzesi ise özgün mimarisi ve 19. yüzyıl Kaleiçi yaşamından kesitlerin sunulduğu farklı teşhiriyle, Antalya’nın kültür ve turizm hareketlerine bir katkı sağlamaktadır.