İKİNCİ ULUSLARARASI AKDENİZ DÜNYASINDA PARA TARİHİ VE NUMİSMATİK KONGRESİ
5-8 Ocak 2017, Antalya

Vehbi Koç Vakfı bünyesinde 1996 yılında kurulan Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Koç Üniversitesi bünyesinde bir araştırma merkezi olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Merkezimizce 25-28 Şubat 2013 tarihlerinde Antalya’da “Birinci Uluslararası Anadolu Para Tarihi ve Numismatik Kongresi” düzenlenmiş ve bildiriler kitabı yayımlanmış idi.

Bu kez, 5-8 Ocak 2017 tarihlerinde yine Antalya’da düzenlenecek olan ve coğrafi kapsamının biraz daha geniş tutulacağı ikinci kongrenin amacı, Akdeniz’e ilişkin para tarihi ve numismatik konularında çalışan değerli bilim insanlarının bir araya getirilerek özgün araştırmalarının sonuçlarının paylaşılması ve bu alana bilimsel bir katkı sağlanmasıdır. Kongrede sunulacak bildirilerin konularını, para kavramının ortaya çıkışı ve sonrasında sikkenin icadından Bizans Dönemi’nin sonuna kadar Akdeniz coğrafyasının para ve ekonomi tarihi ile bu coğrafyada basılmış veya dolaşım görmüş sikkeler oluşturacaktır.


Engin Akyürek
Direktör

Oğuz Tekin
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı